Δραστηριότητες01/09/2014


Καλό Μήνα


Φρόντισε αυτή τη μέρα
Γιατί είναι ζωή, η ίδια η ζωή της ζωής
Στην μικρή της διάρκεια, οι αλήθειες
Και οι πραγματικότητες της ύπαρξης σας-
Η ευδαιμονία του να μεγαλώνεις,
Η δόξα της δράσης,
Η λαμπρότητα της ομορφιάς.
Γιατί το χθες δεν είναι παρά ένα όνειρο,
Και το αύριο είναι μόνο ένα όραμα,
Αλλά το σήμερα αν το ζήσετε καλά κάνει κάθε
Χθες ένα όνειρο ευτυχίας,
Και κάθε αύριο ένα όραμα ελπίδας.
Φροντίστε καλά αυτή τη μέρα.
Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ


"Πρέπει να πάρουμε την ευθύνη της ζωής μας.
Αυτό που σήμερα αντιμετωπίζετε, 
είναι το αποτέλεσμα των παρελθουσών σας επιλογών."
Σουάμι Σιβαμούρτι