Δραστηριότητες07/05/2014


Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ


Σύμφωνα με την επιστήμη το σύμπαν έκανε την εμφάνισή του με μια έκρηξη φωτός και ακτινοβολίας.
Το ίδιο αναφέρει και η Ινδική φιλοσοφία και συγκεκριμένα το φιλοσοφικό σύστημα Σάμκυα που σημαίνει φτιάχνω ή παράγω.
Η Σάμκυα προτείνει δυο αρχές: την ανώτερη εφυία την οποία αισθανόμαστε παντού στην φύση και την πρακρίτι, την μήτρα η οποία περιέχει τον συμπαντικό σπόρο, όπως το σπερματοζωάριο τον μελλοντικό άνθρωπο.
Η πρακρίτι είναι ενέργεια ή πράνα.
Η σύγχρονή φυσική έχει αποδείξει μαθηματικά ότι αυτό που ονομάζουμε ύλη στην πραγματικότητα είναι ενέργεια.
Τα πάντα στο σύμπαν και ο άνθρωπος είναι ενέργεια.             Παρουσίαση Power Point