Γνωριμία με την Yoga17/11/2012


ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο διαλογισμός αναφέρετε στην ράτζα γιόγκα του σοφού Πατάντζαλι και είναι το 7ο βήμα στο οκταπλό μονοπάτι του. Ο Πατάντζαλι προτείνει ένα σύστημα οκτώ σταδίων όπου ο ασκούμενος φτάνει στην εμπειρία του βαθύτερου Εαυτού του. Το πρώτο και δεύτερο στάδιο έχει σχέση με ποιότητες του χαρακτήρα μας και την στάση μας απέναντι στον κόσμο. Το τρίτο και τέταρτο στάδιο ενδυναμώνει και διατηρεί το σώμα σε άριστη φυσική κατάσταση μέσω των τεχνικών της γιόγκα. 

   Τα επόμενα τέσσερα στάδια έχουν σχέση με την διαχείριση του νου. Ο νους δέχεται μια ροή εισερχόμενων πληροφοριών και μηνυμάτων που πρέπει να επεξεργαστεί. Μέσω των πέντε αισθήσεων βρίσκετε σε μια συνεχή και αδιάκοπη επικοινωνία με το περιβάλλον και τον Κόσμο. Στο 5ο βήμα λοιπόν ο ασκούμενος είναι ανάγκη να σταματήσει για λίγο την εισροή πληροφοριών για να μπορέσει να διαχειριστεί το νου του. Επίσης θα πρέπει να σταματήσει ο εσωτερικός διάλογος. Είναι κοινή εμπειρία σε όλους μας ότι όταν μείνουμε μόνοι ο νους αρχίζει τις σκέψεις. Ποτέ δεν βρίσκετε στο παρόν. Αναπολεί το παρελθόν ή σχεδιάζει το μέλλον. Στο 5ο στάδιο λοιπόν σταθεροποιείτε ο συνεχώς ανήσυχος και περιπλανώμενος νους. Στο 6ο στάδιο εστιάζετε ή συγκεντρώνεται σ' ένα σημείο ή σύμβολο, έτσι ώστε να ακολουθήσει αυτόματα η διαλογιστική εμπειρία δηλαδή το 7ο στάδιο. Ακολουθεί το 8ο στάδιο που είναι η εμπειρία του εσώτερου Εαυτού. Ο διαλογιζόμενος τότε εισέρχεται στις διαστάσεις της έμπνευσης και της Φώτισης. Αρχίζει να εξερευνεί τις βαθύτερες αλήθειες και ρίζες της ύπαρξης του. Εισέρχεται σε νέες σφαίρες, σε νέα εδάφη της ύπαρξης, που μέχρι τότε ήταν αδύνατο να φανταστεί. Στόχος του διαλογισμού λοιπόν είναι η αυτοπραγμάτωση. Όταν ένας άνθρωπος αποκτήσει αυτοπραγμάτωση σημαίνει ότι έχει επικοινωνήσει με τον εσωτερικό του Εαυτό και τώρα αναγνωρίζει την ύπαρξη του, την ζωή του από την μεριά του Εαυτού και όχι από την στενή οπτική γωνία του εγώ. Παρόλο που υπάρχουν πολλές διαλογιστικές πρακτικές ο διαλογισμός αυτός καθαυτός είναι εμπειρία, βίωμα που λαμβάνει χώρα όταν ο νους αποκομμένος πλέον από τις αισθήσεις, σαν μια ακτίνα λέιζερ συγκεντρώνετε σε ένα σημείο ή σύμβολο. Η εμπειρία του διαλογισμού οδηγεί τον ασκούμενο στην Αυτοπραγμάτωση.

Στην παρακάτω διεύθυνση δείτε μια πρακτική διαλογισμού.