Τα Νέα μας31/01/2019


ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΓΙΟΓΚΑ


Όλοι γνωρίζουμε την Γιόγκα άλλος λιγότερο άλλος περισσότερο. Τι μπορούμε να πετύχουμε όμως μεσώ της γιόγκα.


Στόχος της γιόγκα: Είναι η ισορροπία, η αρμονία, η υγεία στο σωματικό, νοητικό και συναισθηματικό επίπεδο.
Επίσης μέσω της Γιόγκα μπορούμε να φέρουμε την ευτυχία στη ζωή μας καθώς με τη Γνώση που μας προσφέρει, μπορούμε να γνωρίσουμε και να μάθουμε τις κρυφές πτυχές του εαυτού μας.