Τα Νέα μας20/12/2018


Δράσεις και Παροχές του Κέντρου ’ναχατ Για το σκοπό αυτό το Κέντρο ’ναχατ έχει αναπτύξει και παρέχει ορισμένες δράσεις που θα τις βρείτε στο μενού ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. 

  • Ιδιαίτερα Μαθήματα
  • ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΣ 
  • Τ’ΞΗ ΓΙΟΓΚΑΣ ON LINE